Arvonnan säännöt

  1. Arvonnan järjestää Suomen Nuorisoseurat ry (Y-tunnus: 0215296-4, Vernissakatu 8, 01300 Vantaa).
  2. Arvontaan osallistutaan lomakkeella 1000tarinaa.fi -portaalin kautta. Osallistuminen edellyttää tarinan tuottamista ja lähettämistä.
  3. Tarinan voi lähettää alle 29-vuotiaat eli arvontaan voivat vastaavasti osallistua vain alle 29-vuotiaat.
  4. Kampanja-aika on 1.1.2017-30.12.2017. Kaikkien tarinan lähettäneiden kesken arvotaan joka kuukausi Suomen Nuorisoseurojen tuotepalkintoja. Arvonta suoritetaan parillisten kuukausien 1. päivä. Arvonnan suorittaa järjestäjän edustajista koostuva raati. Mikäli voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisen yhteydessä antamansa sähköpostiosoitteen kautta viikon kuluessa kilpailun päättymisestä, valitaan tilalle uusi voittaja.
  5. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ensisijaisesti sähköpostitse viimeistään kahden viikon kuluttua arvonnasta. Voittajien lomakkeessa ilmoittama nimi tai nimimerkki voidaan julkaista Suomen Nuorisoseurojen verkkosivuilla. Palkinnot toimitetaan postitse Suomessa oleviin osoitteisiin järjestäjän kustannuksella.
  6. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi. Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ilmoitetut palkinnot toisiin vastaaviin.
  7. Suomen Nuorisoseurat tallentaa osallistujien henkilötiedot. Osallistujien henkilötietoja käsitellään arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Suomen Nuorisoseurat tekee yhteistyötä Nuorisotutkimusseuran kanssa. Nuorisotutkimusseuralle luovutetaan yhteystiedot vain, jos osallistuja on antanut siihen suostumuksensa. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
  8. Suomen Nuorisoseurat varaa oikeuden sääntöjen muuttamiseen sekä arvonnan keskeyttämiseen.
  9. Arvonnan järjestäjä ei ole vastuussa vahingosta tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä vioista tai muista syistä, jotka saattavat estää tai haitata henkilön mahdollisuutta osallistua tähän arvontaan.
  10. Järjestäjä sitoutuu maksamaan näissä virallisissa säännöissä mainituista palkinnoista aiheutuvat mahdolliset verot.
Facebook
YouTube
Instagram